Tại sao ở các loại đất khác nhau có các loài thực vật khác nhau?

Trả lời Luyện tập 2 trang 48 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 74 lượt xem


Giải bài tập Bài 12: Đất và sinh quyển

Luyện tập 2 trang 48 Địa Lí 10: Tại sao ở các loại đất khác nhau có các loài thực vật khác nhau?

Lời giải:

Ở các loại đất khác nhau có các loài thực vật khác nhau là do sự phát triển và phân bố của thực vật chịu ảnh hưởng của các đặc tính lí, hóa và độ phì của đất -> Mỗi loài thực vật phát triển thích hợp ở mỗi loại đất nhất định.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 45 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 45 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 46 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 47 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 48 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 48 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 48 Địa Lí 10

1 74 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: