Thạch quyển là gì và nằm ở đâu trong cấu tạo của Trái Đất?

Trả lời Mở đầu trang 18 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 79 lượt xem


Giải bài tập Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Mở đầu trang 18 Địa Lí 10: Thạch quyển là gì và nằm ở đâu trong cấu tạo của Trái Đất? Thạch quyển và vỏ Trái Đất khác nhau như thế nào? Nội lực được sinh ra từ đâu và có tác động như thế nào đối với địa hình?

Lời giải:

- Thạch quyển là phần trên cùng của Trái Đất, bao gồm vỏ Trái Đất và phần trên của lớp man-ti.

- Thạch quyển và vỏ Trái Đất khác nhau độ dày, thành phần.

- Nội lực tạo ra các vận động kiến tạo, làm biến dạng vỏ Trái Đất, tạo nên sự thay đổi địa hình.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 21 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 21 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 21 Địa Lí 10

1 79 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: