500 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 6 (có đáp án)- CD

Với 500 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và làm trắc nghiệm Tin học 6, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học 6.