Tính chất nguồn nước và các quá trình thuỷ văn chủ yếu như sóng biển

Trả lời Mở đầu trang 42 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 68 lượt xem


Giải bài tập Bài 11: Nước biển và đại dương

Mở đầu trang 42 Địa Lí 10: Tính chất nguồn nước và các quá trình thuỷ văn chủ yếu như sóng biển, thuỷ triều, dòng biển có những đặc trưng nào nổi bật? Vai trò của biển, đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?

Lời giải:

- Tính chất nguồn nước và các quá trình thuỷ văn chủ yếu như sóng biển, thuỷ triều, dòng biển có những đặc trưng riêng và có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển kinh tế, xã hội.

- Vai trò của biển, đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: Cung cấp tài nguyên sinh vật; Cung cấp tài nguyên khoáng sản; Cung cấp năng lượng,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 42 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 43 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 43 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 44 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 44 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 44 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 44 Địa Lí 10

1 68 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: