Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ

Trả lời Luyện tập 1 trang 25 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 82 lượt xem


Giải bài tập Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Luyện tập 1 trang 25 Địa Lí 10: Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ, các quá trình nào trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất?

Lời giải:

- Trong bốn quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ, các quá trình phong hóa và bóc mòn trực tiếp làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất.

- Phong hóa là quá trình phá huỷ và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của các nhân tố ngoại lực. Các loại phong hóa chủ yếu là phong hóa lí học, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học.

- Bóc mòn là quá trình các nhân tố ngoại lực (nước chảy, gió, sóng biển, băng hà,...) làm dời chuyển các sản phẩm đã bị phong hóa ra khỏi vị trí ban đầu. Địa hình do bóc mòn rất đa dạng về tên gọi và hình thái tuỳ thuộc vào các nhân tố tác động.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 22 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 22 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 24 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 25 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 25 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 25 Địa Lí 10

1 82 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: