Vào ngày 22-12, ở nước ta độ dài ngày đêm sẽ như thế nào?

Trả lời Vận dụng 3 trang 17 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 332 lượt xem


Giải bài tập Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

Vận dụng 3 trang 17 Địa Lí 10: Vào ngày 22-12, ở nước ta độ dài ngày đêm sẽ như thế nào?

Lời giải:

- Ngày 22-12, nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, diện tích chiếu sáng lớn hơn diện tích khuất trong bóng tối, nên ngày dài hơn đêm. Nửa cầu Bắc lúc này chếch xa phía Mặt Trời nên diện tích chiếu sáng ít hơn diện tích khuất trong bóng tối, đêm dài hơn ngày.

- Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc -> Ngày 22-12 ở Việt Nam có ngày ngắn, đêm dài (thời kì mùa đông ở nước ta).

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 14 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 14 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 15 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 16 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 17 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 17 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 17 Địa Lí 10

1 332 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: