Đọc thông tin, hãy cho biết vai trò và đặc điểm của ngành trồng trọt

Trả lời Câu hỏi trang 72 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 58 lượt xem


Giải bài tập Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Câu hỏi trang 72 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy cho biết vai trò và đặc điểm của ngành trồng trọt

Lời giải:

- Vai trò: Ngành trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến,...

- Đặc điểm: Trong trồng trọt, đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và cây trồng là đối tượng sản xuất. Hoạt động trồng trọt có tính mùa vụ và phân bố tương đối rộng.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 73 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 76 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 77 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 77 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 77 Địa Lí 10

1 58 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: