Đọc thông tin, hãy nêu khái niệm khí quyển

Trả lời Câu hỏi trang 26 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 67 lượt xem


Giải bài tập Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí

Câu hỏi trang 26 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy nêu khái niệm khí quyển.

Lời giải:

Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 27 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 28 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 28 Địa Lí 10

1 67 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: