Đọc thông tin, hãy trình bày khái niệm và nguyên nhân chủ yếu của ngoại lực

Trả lời Câu hỏi trang 22 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 76 lượt xem


Giải bài tập Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Câu hỏi trang 22 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy trình bày khái niệm và nguyên nhân chủ yếu của ngoại lực.

Lời giải:

- Ngoại lực là lực sinh ra trên bề mặt Trái Đất.

- Năng lượng bức xạ Mặt Trời là nguyên nhân chủ yếu của ngoại lực. Các yếu tố của khí hậu, thuỷ văn và sinh vật là những nhân tố tác động của ngoại lực.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 22 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 24 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 25 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 25 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 25 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 25 Địa Lí 10

1 76 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: