Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các cây công nghiệp

Trả lời Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 64 lượt xem


Giải bài tập Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các cây công nghiệp chính trên thế giới.

Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các cây công nghiệp

Lời giải:

Các cây công nghiệp ra nhiệt, ẩm, cần đất thích hợp và lao động có kinh nghiệm nên thường phân bố thành vùng tập trung.

- Các cây ưa nhiệt, ẩm cao như: mía, cà phê, cao su,... phân bố chủ yếu ở khu vực nhiệt đới.

- Củ cải đường ưa khí hậu ôn hoà, phù hợp với đất đen, được trồng nhiều ở khu vực ôn đới và cận nhiệt.

- Cây bông ưa khí hậu nóng, ổn định, đất tốt, thường trồng khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

- Cây chè ưa nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều, phân bố chủ yếu ở khu vực cận nhiệt.

- Cây đậu tương ưa khí hậu ẩm, đất tơi xốp, phân bố ở nhiều đổi khí hậu.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 73 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 76 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 77 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 77 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 77 Địa Lí 10

1 64 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: