Dựa vào bảng 10.1, hãy phân biệt các loại hồ theo nguồn gốc hình thành

Trả lời Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 73 lượt xem


Giải bài tập Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 10.1, hãy phân biệt các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.

Lời giải:

Theo nguồn gốc hình thành, có các loại hồ chủ yếu sau đây.

STT

Loại hồ

Nguồn gốc hình thành

Ví dụ

1

Tự nhiên

Hồ móng ngựa

Do quá trình uốn khúc và đổi dòng của sông ở các vùng đồng bằng.

Hồ Tây ở Hà Nội.

2

Hồ kiến tạo

Hình thành ở những vùng trũng trên các đứt gãy kiến tạo.

Các hồ ở khu vực Đông Phi.

3

Hồ băng hà

Do quá trình xâm thực của bằng hà lục địa, phổ biến ở các nước vùng vĩ độ cao như Phần Lan, Ca-na-đa, Liên bang Nga,...

Vùng Hồ Lớn (Ngũ Hồ) ở lục địa Bắc Mỹ.

4

Hồ miệng núi lửa

Hình thành từ các miệng núi lửa đã ngừng hoạt động.

Hồ To-ba trên đảo Su-ma-tra của In-đô-nê-xi-a.

5

Hồ nhân tạo

Do con người tạo ra.

Hồ thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 40 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 41 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 41 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 41 Địa Lí 10

1 73 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: