Hãy cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Nam theo dương lịch

Trả lời Luyện tập 2 trang 17 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 132 lượt xem


Giải bài tập Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

Luyện tập 2 trang 17 Địa Lí 10: Hãy cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Nam theo dương lịch.

Lời giải:

Thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Nam theo dương lịch là

- Mùa xuân: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí)

- Mùa hạ: từ 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân).

- Mùa thu: từ 21/3 (xuân phân) đến 22/6 (hạ chí).

- Mùa đông: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân).

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 14 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 14 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 15 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 16 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 17 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 17 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 17 Địa Lí 10

1 132 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: