Phân tích một nguồn lực có tác động nổi bật đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh/thành phố

Trả lời Vận dụng 2 trang 66 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 113 lượt xem


Giải bài tập Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Vận dụng 2 trang 66 Địa Lí 10Phân tích một nguồn lực có tác động nổi bật đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh/thành phố nơi em sinh sống hoặc học tập.

Lời giải:

* Học sinh lựa chọn nguồn lực để phân tích đối với địa phương mình sinh sống.

* Ví dụ: Tỉnh Quảng Ninh

Nguồn lực có vai trò nổi bật nhất đối với tỉnh Quảng Ninh là nguồn lực về tự nhiên, đặc biệt là khoáng sản. Ở Quảng Ninh, tập trung hơn 90% than và sự phát triển của ngành khai thác, chế biến than đã thu lại nguồn ngoại tệ rất lớn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn phát triển du lịch, vận tải hàng hải,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 65 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 66 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 66 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 66 Địa Lí 10

1 113 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: