1000 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 (có đáp án) - CD

Với 1000 bài tập trắc nghiệm  Tiếng anh lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và làm trắc nghiệm Tiếng anh 6, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng anh 6.