Vì sao phải bảo vệ nguồn nước ngọt?

Trả lời Vận dụng 2 trang 41 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 104 lượt xem


Giải bài tập Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa

Vận dụng 2 trang 41 Địa Lí 10Vì sao phải bảo vệ nguồn nước ngọt? Ở địa phương em đã có các biện pháp nào để bảo vệ nguồn nước?

Lời giải:

- Lượng nước ngọt trong khí quyển và trên lục địa chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng giúp duy trì sự sống trên đất liền. Hiện nay, các nguồn nước ngọt trên Trái Đất đang bị suy giảm do nhiều nguyên nhân (con người khai thác quá mức, ô nhiễm, biến đổi khí hậu,…) -> Bảo vệ nguồn nước ngọt là yêu cầu cấp thiết hiện nay của tất cả các quốc gia trên thế giới.

- Một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước ở địa phương

+ Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn.

+ Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

+ Không xả rác, chất thải bẩn vào nguồn nước.

+ Tuyên truyền về tầm quan trọng bảo vệ nguồn nước ngọt,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 40 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 41 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 41 Địa Lí 10

 

1 104 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: