Việc khai thác rừng A-ma-dôn đã tác động như thế nào tới môi trường của thế giới

Trả lời Câu 1 trang 69 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 11 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Câu 1 trang 69 SBT Địa lí 7: Việc khai thác rừng A-ma-dôn đã tác động như thế nào tới môi trường của thế giới?

A. Tác động lớn đến khí hậu toàn cầu vì A-ma-dôn là “lá phổi” của thế giới. 

B. Chỉ ảnh hưởng đến môi trường của khu vực Nam Mỹ. 

C. Không ảnh hưởng gì tới môi trường toàn cầu do đã có biện pháp khắc phục. 

D. Chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các nước trong khu vực Trung và Nam Mỹ. 

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7

Câu 1 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 2 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 3 trang 69 SBT Địa lí 7

1 11 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo