Soạn văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận SGK Ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần A

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

Câu 1 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Bạn đang xem: Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận SGK Ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên?

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ văn bản và xem bố cục các phần.

Lời giải:

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên: 

– Đầu trên biên bản, phía bên phải nghi quốc hiệu và tiêu ngữa; phía bên trái ghi tên đơn vị (Lớp 6C, trường THCS P.H.C).

– Dưới từ biên bản, ghi khái quát nội dung công việc (Bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày chủ nhật Xanh)

– Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp (11h ngày 13/02/2019, phòng họp lớp 6C)

– Thành phần tham dự, tên người chủ trì, thư ký (Nguyễn Thị Thanh T, Lê Tiến H)

– Diễn biến cuộc họp: Bố trí các bộ phận kiểm tra và triển khai công việc, thảo luận về kế hoạch và kết luận lại các ý kiến

– Thời gian kết thúc xử lý cuộc họp (11h30 ngày 13/2/2019).

Câu 2

Câu 2 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí?

Hướng dẫn giải:

Suy nghĩ về tính chất biên bản và thử lược bỏ các yếu tố trên, văn bản sẽ mất đi điều gì?

Lời giải:

Biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí vì Biên bản sẽ được lưu lại như một hồ sơ với tính chất quan trọng, cần thiết, lúc cần được đưa ra như một bằng chứng để chứng minh, đánh giá tính xác thực của vấn đề.

Câu 3

Câu 3 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Hướng dẫn giải:

Em xét xem trong các đề mục ở câu 1, phần nào cần chi tiết và cụ thể nhất.

Lời giải:

Khi làm biên bản, nội dung cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả là diễn biến cuộc xử cuộc họp, cuộc thảo luận

Câu 4

Câu 4 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Hướng dẫn giải:

Thử suy nghĩ nếu không có chữ kí của người chủ trì, người thư kí thì văn bản có đáp ứng không.

Lời giải:

Cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí vì đây là bằng chứng quan trọng chứng minh tính xác thực của biên bản.

Câu 5

Câu 5 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Hướng dẫn giải:

Đọc lại biên bản xem ngôn ngữ của nó có tính chất gì.

Lời giải:

Ngôn ngữ của biên bản mang phong cách ngôn ngữ hành chính, ngắn gọn, đơn nghĩa, dễ hiểu, xúc tích.

Baitap.com.vn

Đăng bởi: Baitap.com.vn

Chuyên mục: Soạn văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button